Strażackie święto w centrum Łukowa

Setki strażaków uczestniczyły w Wojewódzkich Obchodach Dnia Strażaka, które odbyły się w niedzielę 2 czerwca w Łukowie. Wydarzenie, którego najważniejszym elementem było nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie, było jednocześnie okazją do świętowania 130-lecia ruchu strażackiego na ziemi łukowskiej.

Święto rozpoczęło się od mszy świętej, odprawionej w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie. Następnie uczestnicy obchodów wraz z kompanią honorową, orkiestrą i pocztami sztandarowymi przemaszerowali ulicami Łukowa na miejsce głównych uroczystości przy ul. Zdanowskiego. To właśnie w tym miejscu złożono meldunek Zastępcy Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorzowi Szyszko i odegrano hymn państwowy, wciągając jednocześnie flagę Polski na maszt.

W uroczystościach oprócz wspomnianego Zastępcy Komendanta Głównego PSP uczestniczyli także m.in. Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Zenon Pisiewicz, ks. bp. Kazimierz Gurda, a także strażacy ochotnicy i zawodowi. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, a także samorządowcy tworzący Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru nadanego Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie.

Aktu wręczenia sztandaru dokonał Zastępca Komendanta Głównego PSP st. bryg. dr inż. Grzegorz Szyszko, a aktu dekoracji Srebrnym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie dh Marian Starownik w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Łukowie st. bryg. Pawła Wysokińskiego. Wcześniej nastąpiło uroczyste wbicie pamiątkowych gwoździ na sztandarze i jego poświęcenie, którego dokonał Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda w asyście wojewódzkiego kapelana strażaków ks. bryg. Mirosława Ładniaka oraz powiatowego kapelana strażaków ks. kan. Andrzeja Kieliszka.

Z racji, że święto strażaków wpisuje się w 130-lecie ruchu pożarnictwa na Ziemi Łukowskiej, podczas niedzielnych uroczystości 2 czerwca dokonano wręczenia Złotej Odznaką Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie, poprzez udekorowanie sztandaru tejże jednostki. Ponadto podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka wręczono strażakom odznaczenia państwowe i resortowe. Uroczystości zwieńczyła okolicznościowa parada w wykonaniu zawodowych strażaków i strażaków ochotników, a na oddalonym kilka kilometrów dalej od miejsca uroczystości zalewie Zimna Woda przygotowano piknik strażacki z wieloma atrakcjami.