Pytania na temat szerokości ścieżki pieszo-rowerowej na ulicy Rurowej zdominowały spotkanie z mieszkańcami ww. ulicy, zorganizowane we wtorek 4 sierpnia 2020 r. w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie. Inicjatorem spotkania, na którym dzielono się wiedzą na temat planowanych do zrealizowania inwestycji był burmistrz Łukowa Piotr Płudowski.

Miasto Łuków planuje zmodernizować ulicę Rurową zlokalizowaną w północnej części miasta. W planach jest odtworzenie zniszczonej dziś mocno nawierzchni, a także budowa ścieżki pieszo-rowerowej, zatok autobusowych oraz infrastruktury technicznej. Miasto jest w posiadaniu projektu, planuje też pozyskać środki zewnętrzne na remont ulicy.

Z powyższymi informacjami podzielił się z mieszkańcami ulicy we wtorek 4 sierpnia, burmistrz Łukowa Piotr Płudowski. Spotkanie zorganizowane w sali sportowej SP nr 3 przy ul. Konarskiego odbywało się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa podczas epidemii koronawirusa. Burmistrz mówił m.in. o kwestii odszkodowań za grunty, które będą wypłacane mieszkańcom, wspólnie ze współpracownikami odpowiadał też na pytania mieszkańców. Te dotyczyły głównie kwestii ewentualnego przesunięcia drogi, bądź zwężenia planowanej do realizacji ścieżki pieszo-rowerowej.

W spotkaniu wzięli także udział Sekretarz Miasta Waldemar Siurek, Marek Wiąckiewicz - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Łukowie, Maciej Tomasiak - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Anita Wojtal - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Anna Kicińska - Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Urzędu Miasta Łuków.