Miło nam poinformować, że w dniu 05.08.2020 r. Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski podpisał umowę z Tomaszem Soćko właścicielem firmy "PRACOWNIA ARCHITEKTURY - TOMASZ SOĆKO" na opracowanie uaktualnienia dokumentacji technicznej na zagospodarowanie Placu Narutowicza w Łukowie w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Zagospodarowanie terenu Placu Narutowicza w Łukowie” w odniesieniu do rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych i formalno-prawnych istniejącego projektu budowlanego przy jednoczesnym uwzględnieniu wprowadzenia zmian.

Zmiany projektowe obejmują między innymi:

 • projektowaniu zieleni z zastosowaniem technik architektonicznych bioklimatycznych i rozwiązań korzystnych przyrodniczo,
 • zaprojektowaniu wiaty przystankowej z elektronicznym rozkładem jazdy,
 • zaprojektowanie kanalizacji deszczowej umożliwiającej pełne odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych,
 • zaprojektowanie tablic multimedialnych w technologii ICT,
 • przeprojektowanie oświetlenia terenu z uwzględnieniem zachowania trwałości projektu zrealizowanego przez Miasto Łuków,
 • doprojektowanie zagospodarowania tożsamego z terenem całego placu,
 • zaprojektowanie nawierzchni jezdni ul. Czerwonego Krzyża i Kościelnej do skrzyżowania z ul. Nowopijarską z kostki granitowej,
 • zaprojektowanie oświetlenia fasady kościoła,
 • przeprojektowanie instalacji wodociągowej z uwzględnieniem jej zasięgu na całym terenie oraz zastosowaniu automatycznego podlewania i zraszania zieleni urządzonej,
 • przeprojektowanie nawierzchni trawiastej na utwardzoną przed wejściem do kościoła w celu stworzenia odpowiedniej przestrzeni dla uroczystości kościelnych i państwowych,
 • zaprojektowaniu nawierzchni parkingu,
 • uzgodnieniu przyjętych rozwiązań zawartych w formie koncepcji projektowej.

Termin realizacji umowy do 28 grudnia 2020 r. Ponadto ustalono dodatkowy termin przedłożenia koncepcji zagospodarowania terenu Placu Narutowicza do zatwierdzenia przez Zamawiającego - do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy na wykonanie prac projektowych. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 103.566,00 zł.