Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków, położonych w Łukowie przy ulicy Radzyńskiej i w okolicach ulicy Radzyńskiej, u zbiegu ulic: Międzyrzeckiej i Staropijarskiej oraz pomiędzy ulicą Siedlecką a ulicą St. Staszica, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 20 lipca 2021 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski