Zamknięcie ul. Dmocha

Zarząd Dróg Miejskich w Łuków informuje, iż od poniedziałku 26 lipca zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie około 50-metrowy odcinek ul. Dmocha zlokalizowany w obrębie skrzyżowania z ul. Międzyrzecką. Jednocześnie zachowany zostanie ruch dla służb ratunkowych i miejskich, a także ruch w celu dojazdu do posesji. Pozostali użytkownicy ruchu drogowego proszeni są o stosowanie objazdów.

Zamknięcie drogi wiąże się z realizowaną przez ZDM inwestycją, jaką jest kompleksowa wymiana kanalizacji deszczowej. Zadanie to zostało uchwalone przez Radę Miasta Łuków pod koniec 2020 r.

Za utrudnienia przepraszamy.