Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały umieszczone wykazy nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie: przy ulicy Ks. St. Brzóski, przy ul. Ryszarda Kaczorowskiego, przy ul. Zagrodowej, pomiędzy ul. Ryszarda Kaczorowskiego a ul. Zagrodową, przy ul. Glinki, pomiędzy ul. Glinki a ul. Radzyńską, przy ul. Wiatraki, w pobliżu ul. Wiatraki, przy ul. Świderskiej, przy ul. Juliana Ursyna Niemcewicza, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 marca 2020 roku.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski