BO: Utwardzenie łącznika przy ul. Parkowej i bulwarze nad Krzną

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Utwardzenie terenu - łącznika ul. Parkowej z bulwarem nad Krzną”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt dotyczy utwardzenia terenu na szerokości 5 metrów i długości ok. 175 metrów płytami betonowymi Jumbo na podbudowie z kruszywa łamanego, wykonania warstwy odsączającej i krawężników na ławie betonowej. Projekt zakłada pozostawienie powierzchni czynnej biologicznie po obu stronach terenu utwardzonego. W celu realizacji przedmiotowego projektu nie ma konieczności wykonywania projektu - należy wykonać szkic sytuacyjny. Ponadto wniosek zakłada wykonanie nasadzeń niskich drzewek i niskiej roślinności ozdobnej na 15-30% pozostawionej powierzchni czynnej biologicznie. Na projektowanym terenie należy rozmieścić 4 śmietniczki. Celami nadrzędnymi projektu są: poprawa bezpieczeństwa i estetyki projektowanego terenu, ułatwienie poruszania się po nim, co wyeliminuje szereg niedogodności dla działkowców i spacerowiczów.

 

Lokalizacja projektu:

Ciąg łączący ulicę Parkową z bulwarem nad Krzną. Nr działki 9594/24, 9594/18, 9585/2.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projektowany teren jest nieutwardzony, błotnisty, z licznymi wybojami. W okresie wiosennym i jesiennym w miejscu tym powstaje błoto i głębokie kałuże. Oprócz nieestetycznego wyglądu taki stan rzeczy znacznie utrudnia poruszanie się po tym terenie. Utwardzenie w/w terenu wyeliminuje szereg niedogodności dla działkowców i osób zmierzających w kierunku bulwaru.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Kruszywo wraz z transportem - 35 650,00 zł
  2. Krawężniki wraz z montażem - 32 800,00 zł
  3. Płyta Jumbo - 68 500,00 zł
  4. Wykonanie - 110 500,00 zł
  5. Korytowanie, wywóz, prace gospodarcze - 19 700,00 złRoboty dodatkowe - 14 600,00 zł
  6. Zakup krzewów, bylin, trwa wraz z nasadzeniem - 11 000,00 zł
  7. Zakup maty drzewek wraz z nasadzeniem - 4 000,00 zł
  8. Śmietniczki - 3 000,00 zł

Razem: 299 750,00 zł