Konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”.

MKRPA: Konkurs uzupełniający

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2022, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia.

MKRPA: Ogłoszenie o konkursie wniosków na 2023 rok

Miejska  Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych ogłasza konkurs wniosków na realizację zadań w roku 2023, uwzględniających cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Wnioski należy składać do 31 października.

Zespoły robocze MKRPA

Zespoły robocze Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Skład MKRPA

Skład osobowy oraz telefony kontaktowe Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie: