BO: Oświetlenie i zagospodarowanie łącznika między osiedlami Chącińskiego i Klimeckiego

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Oświetlenie i zagospodarowanie łącznika między osiedlami Chącińskiego i Klimeckiego”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt zakłada montaż 2 nowoczesnych latarni ulicznych technologii LED na odcinku ok. 50 metrów traktu pieszego łączącego os. Chącińskiego i os. Klimeckiego. W tym miejscu należy wykonać projekt budowlany instalacji elektrycznej wraz z latarniami, wybrać optymalne lokalizacje latarni oraz dobrać nowoczesne latarnie w technologii LED zapewniające najlepsze oświetlenie chodnika. Inwestycja ma polegać na wykonaniu projektu budowlanego, przyłączy do latarni od istniejącej linii energetycznej, fundamentów pod latarnie, montażu latarni, przyłączeniu do sieci oraz odpowiednim odbiorom technicznym. Projekt zakłada realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Na projektowanym ternie należy posadowić betonową śmietniczkę. Ponadto projekt zakłada wykonanie nasadzeń niskich drzewek i niskiej roślinności ozdobnej na przedmiotowym terenie.

 

Lokalizacja projektu:

Ciąg pieszy łączący osiedle Chącińskiego i osiedle Klimeckiego - działki nr 7918/72 i 7918/70.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Wskazanym chodnikiem porusza się ogromna ilość mieszkańców dwóch dużych osiedli mieszkaniowych. W nocy przestrzeń ta jest niedoświetlona. Budowa oświetlenia zapewni poprawę bezpieczeństwa, co jest celem priorytetowym przedmiotowego projektu. Ponadto designerskie latarnie LED i projektowany mały teren zieleni doda uroku miejscu, które w obecnym stanie nie należy do reprezentatywnych części Łukowa.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Realizacja zadania w formie zaprojektuj wybuduj - 74 300,00 zł
  2. Zakup krzewów, bylin, trwa i pnączy wraz z nasadzeniem - 14 100,00 zł
  3. Zakup małych drzewek wraz z nasadzeniem - 2 800,00 zł
  4. Betonowa śmietniczka - 900,00 zł
  5. Koszty administracyjne (dodatkowe) - 2 000,00 zł

Razem: 94 100,00 zł