BO: Pumptrack UKF

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „PUMPTRACK UKF”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Proponowaną do wykonania inwestycją jest budowa asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack o długości pętli ok. 200 metrów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławkami, oświetleniem, koszami na śmieci, monitoringiem, zielenią). Pumptrack to specjalnie zaprojektowany tor rowerowy, mający zazwyczaj kształt okręgu lub ósemki (dopuszczalne są także inne kształty), składający się z garbów (muld), zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwa była jazda rowerem za pośrednictwem „pompowania” czyli rozpędzania się i utrzymywania prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom, a sama specyfika toru umożliwia z jednej strony małym dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach terenu, stawia też wyzwania doświadczonym użytkownikom.

Pumptrack to miejsce do ćwiczenia koordynacji ciała, utrzymania równowagi, nie wymagające specjalistycznego sprzętu czy umiejętności ze strony użytkownika (np. rowerzysty). Jazda na rowerze po takim torze poprawiać będzie koordynację ruchową całego ciała i będzie umożliwiała trening poprawiający krążenie, rozwijający ogólną kondycję fizyczną.

Inwestycja nie ingeruje w jakość środowiska naturalnego, przez swój wygląd nie będzie oznaczać się tzw. „betonozą”, a dzięki prostej konstrukcji jego utrzymanie będzie niewielkie w stosunku do wydatkowanych środków i ograniczać będzie się do bieżącego utrzymania porządku, bądź ewentualnych napraw mechanicznych skarp ziemi czy cząstek asfaltu.

Pumptrack ze względu na szerokie możliwości może spełniać rolę rowerowego placu zabaw dla ludzi w każdym wieku, a także dla osób jeżdżących na deskorolkach, rolkach bądź hulajnogach. Tego rodzaju inwestycje cieszą się coraz większą popularnością w kraju (w tym także w sąsiednich miastach) i stanowią dobre uzupełnienie do istniejących już miejsc rekreacji dla ludzi uprawiających aktywność fizyczną. Są też miejscem spotkań dla lokalnej społeczności.

 

Lokalizacja projektu:

Działka na której winien być zlokalizowany projekt, winna oznaczać się foremnością, mieć wymiary np. 30x70 m, 40x50 m lub 50x50 m. Proponowaną lokalizacją na budowę toru tego typu są działki zlokalizowane w pobliżu innych obiektów rekreacyjnych (np. boiska, siłownie zewnętrzne). W przypadku wniosku do budżetu obywatelskiego, proponowana jest działka nr 7548/2 - zlokalizowana przy ul. 700-lecia w Łukowie w pobliżu supermarketu, siłowni zewnętrznej, osiedli mieszkaniowych i osiedla domów jednorodzinnych.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Powstanie pumptracka w proponowanej powyżej lokalizacji stanowić będzie poszerzenie infrastruktury rekreacyjnej i będzie dopasowaniem inwestycji realizowanych przez miasto do potrzeb szczególnie ludzi młodych. Będzie to także jednocześnie pierwsza tego typu inwestycja w Łukowie, która zainteresuje osoby z innych miejscowości do przyjazdu do naszego miasta. Pumptrack będzie też uzupełnieniem oferty rowerowej świadczonej już dzisiaj przez miasto i miłośników tego typu rekreacji (tj. Bezpieczny Peleton, Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza i inne).

Proponowany projekt zapewni miłośnikom tego typu sportów wydzieloną strefę niekolidującą z potrzebami innych grup społecznych i ograniczy ich działalność do jednego, konkretnego terenu (obszaru). Nieruchomości, na których mógłby powstać rowerowy tor jazdy z przeszkodami zostaną zagospodarowane w taki sposób, że nie będą niewykorzystane przez zdecydowaną większość dni w roku. Ponadto sama realizacja inwestycji pozwoli także na uporządkowanie miejskich terenów w sąsiedztwie toru poprzez instalację małej architektury, oświetlenia, monitoringu, zieleni.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Dokumentacja projektowa i roboty budowlane toru o długości 200 m w systemie „zaprojektuj i wybuduj” (przy założeniu orientacyjnej ceny 1 300 zł brutto za 1 metr bieżący toru - 260 000,00 zł.
  2. Mała architektura (latarnie, ławki, zieleń, monitoring) - 40 000,00 zł

Razem: 300 000,00 zł