BO 2024: Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt zakłada zakup i montaż dmuchanego parku wodnego na zalewie Zimna Woda. Produkt zamontowany będzie na tafli zbiornika. Produkt powinien być wykonany z wysokiej jakości materiałów, tj. odporny na działanie promieni słonecznych PVC o dużej wytrzymałości. Produkt musi spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty. Korzystać z niego będą mogli wszyscy mieszkańcy bez względu na wiek, zaś sam park wodny to ciekawa propozycja dla rodzin z dziećmi. Spędzanie czasu z rodziną to dobry sposób, aby choć na chwilę odpocząć od codziennych obowiązków i rutyny oraz wzmocnić więzi rodzinne. Dmuchany park na wodzie to ciekawa atrakcja turystyczna. Można wykonać go w każdym rozmiarze i dopasować do każdego miejsca. Dmuchany park wodny to również świetny pomysł na zagospodarowanie zbiornika wodnego.

Lokalizacja:

Zalew Zimna Woda - tafla zbiornika.

Uzasadnienie realizacji projektu:

Dmuchany park wodny znacznie zwiększy atrakcyjność zalewu Zimna Woda, jako miejsca wypoczynkowego. Będzie to także ciekawa trakcja turystyczna. Jest to rozrywka dopasowana dla całej rodziny i przyczyniająca się do integracji mieszkańców w różnym wieku. Aktywnie spędzony czas nie tylko wzmocni więzi rodzinne, ale pomoże też zadbać o lepszą kondycję i zdrowie.

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Zakup i montaż dmuchanego parku wodnego wraz z niezbędnym wyposażeniem / akcesoriami - 260 000 zł
  2. Zakup 70 sztuk kamizelek asekuracyjnych - 38 000 zł

Łącznie: 298 000 zł