BO: Zielone płuca Łukowa

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone płuca Łukowa - część I”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Wykonanie nasadzeń całorocznych roślin typu pnącza na odcinku 400 m na ogrodzeniach obiektów administrowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji (tj. pływalni letniej „Delfin” oraz kortów tenisowych) w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. bulwaru nad Krzną. Wykonanie całorocznych zielonych pnączy na długości ogrodzeń od strony rzeki przyniesie pozytywne zmiany w obrębie bulwaru.

 

Lokalizacja projektu:

Ogrodzenia na dwóch odcinkach o łącznej długości ok. 400 m, zlokalizowane równolegle tzw. bulwaru nad Krzną na wysokości: 1) letniej pływali „Delfin”; 2) kortów tenisowych oraz boiska wielofunkcyjnego od strony rzeki Krzny Południowej.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projekt zakłada stworzenie tzw. „zielonej wyspy”, która poprawi okoliczną scenerię zarówno pod względem wizualnym jak i ekologicznym. Pnącza staną się naturalną, żywą barierą, która odgrodzi wypoczywających na basenach letnich mieszkańców od osób przebywających na bulwarze, znacznie zwiększając poczucie ich prywatności. Przyczyni się także do polepszenia atrakcyjności terenu. Argumentem przemawiającym za zazielenieniem ogrodzeń jest także chęć walki ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Na smog najbardziej skuteczne są gatunki odporne na tzw. warunki miejskie i dające dużą masę liści. To przede wszystkim drzewa i silnie rosnące pnącza, które zabierają minimum miejsca „w parterze” (im większa masa zieleni i lepiej dobrane gatunki, tym większa skuteczność fitoremediacji, czyli procesu leczenia środowiska przez rośliny). Projekt zakłada dobranie takich gatunków, aby w sposób efektywny walczyły z zanieczyszczeniami np.: milin amerykański, różne rodzaje winorośli i wiciokrzewów czy bluszcz pospolity. Dopuszczone są także nasadzenia innych gatunków pnączy, po konsultacji z osobą merytorycznie przygotowaną, odpowiadającą za zieleń w Mieście. Argumentem przemawiającym za projektem jest także chęć wprowadzenie wizualnych zmian „na lepsze”. Stalowe ogrodzenia obiektów przy rzece Krznie spełniają swoją funkcję, ale nie wpasowują się w koncepcję bulwaru nad Krzną jako miejsca ciepłego, przyjaznego mieszkańcom. Jednocześnie wraz z zazielenieniem się tych ogrodzeń pozbędziemy się pokusy instalowania tam banerów reklamowych, które psują ład architektoniczny w tym miejscu.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Zakup sadzonek dla ogrodzenia o łącznej długości około 400 m. (ogrodzenie pływalni oraz kortów tenisowych i boisk) - 12 000,00 zł
  2. Usługa sadzenia pnączy - 1 000,00 zł
  3. Usługa porad ogrodniczych (mających na celu odpowiednie utrzymanie pnączy w kolejnych okresach) - 800,00 zł

Łącznie: 13 800,00 zł