BO: Miasteczko ruchu drogowego

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Miasteczko ruchu drogowego”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Miasteczko ruchu drogowego to projekt skierowany do mieszkańców miasta, rodzin z dziećmi, szkół oraz przedszkoli. Dedykowany wszystkim, którzy są uczestnikami ruchu drogowego – zarówno jako pieszy, jak i kierujący pojazdami jednośladowymi. Miasteczko Ruchu Drogowego ma za zdanie w sposób właściwy przygotowanie dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Umożliwi praktyczną naukę z zakresu przepisów ruchu drogowego i skutecznie poprawi bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta i nie tylko tu. W takim Miasteczku można także cyklicznie organizować egzaminy na kartę rowerową.

 

Lokalizacja projektu:

Na lokalizację Miasteczka Ruchu Drogowego  proponuję działkę o numerze 7548/2 znajdującą się w Łukowie przy ulicy 700-lecia, tuż za sklepem „Biedronka”. Na tejże działce znajduje się też siłowania zewnętrzna, a zlokalizowana jest w pobliżu dużego osiedla mieszkaniowego i szkół (nr 1 i 2) i przedszkoli.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projekt ma charakter społeczny, edukacyjny i promujący bezpieczeństwo na drogach publicznych i szlakach komunikacyjnych. Dbając o teren zielony wokół „MIASTECZKA” projekt będzie również proekologiczny i rekreacyjny. Zdecydowanie poprawi estetykę okolicy.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Prace ziemne, zakup i ułożenie kostki wraz z obrzeżami 80 000,00 zł
  2. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego 15 000,00 zł
  3. Wykonanie sygnalizacji świetlnej 13 000,00 zł
  4. Mała architektura (ławeczki, stojak na rowery, kosze na śmieci) 8 000,00 zł
  5. Zasianie trawy i nasadzenie krzewów i drzewek wokół 5 000,00 zł

Łącznie 121 000,00 zł