BO: „Naturalny plac zabaw”

Zakwalifikowany do głosowania projekt do zrealizowania ze środków Łukowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Naturalny plac zabaw”. Poniżej prezentujemy opracowany przez wnioskodawcę opis zgłaszanego projektu, lokalizacje projektu, uzasadnienie realizacji projektu i jego szacunkową wartość.

 

Opis zgłaszanego projektu:

Projekt „Naturalny plac zabaw” to pomysł na kreatywne i nowoczesne zagospodarowanie przestrzeni zabawowej dla dzieci. Istotnymi elementami projektu są bezpieczne, certyfikowane urządzenia do zabawy dla dzieci z drewna lub gumy. Proponowany sprzęt poprawia zdolności fizyczne, poznawcze, twórcze, społeczno-emocjonalne, buduje kluczowe umiejętności życiowe. Poszczególne elementy zachęcają do pokonywania trudności, podejmowania nowych wyzwań, pobudzają fantazję dzieci. Projekt z naturalnych materiałów przyrodniczych (woda, piasek, pieńki, kłody) do zabawy niewątpliwie uatrakcyjni pobyt najmłodszych na świeżym powietrzu i tym samym pozwoli na kształtowanie u dzieci umiejętności relaksu w sposób aktywny oraz stanie się doskonałym antidotum na wszechobecny komputer. Drewniane huśtawki i domki z lekkością wkomponują się w naturalną przestrzeń i krajobraz zbliżając małych użytkowników do natury. Gumowe figury wspinaczkowe nawiążą do istniejącego muralu przyrodniczego oraz zbudowanych przez dzieci owadzich hotelików. ”Naturalny plac zabaw” stanie się ulubionym miejscem zabaw małych łukowian, w przyjemny i naturalny sposób wzbudzi przyrodnicze zainteresowania. Lokalizacja projektu stanie się również wizytówką miasta, wskazującą na świadomą nowoczesną edukację przyrodniczą w naszym mieście. Wnioskodawca proponuje usunięcie 2 istniejących urządzeń do zabawy: karuzeli platformowej (ze względu na duże zniszczenia) oraz zestawu zabawowego z elementem wspinaczkowym. Pozostałe elementy byłyby do zostawienia i wkomponowania w nowy projekt.

 

Lokalizacja projektu:

Projekt realizowany na działce miejskiej nr 8453/6, ul. Piłsudskiego 18, przy Żłobku Miejskim nr 1 w Łukowie oraz przy Przedszkolu Miejskim nr 2 w Łukowie.

 

Uzasadnienie realizacji projektu:

„Naturalny plac zabaw” to przyjazna, zielona przestrzeń w centrum miasta skierowana do najmłodszych mieszkańców Łukowa. To miejsce oferujące dzieciom i ich opiekunom możliwość bezpośredniego, wielkozmysłowego doświadczania przyrody. Atrakcyjność „Naturalnego placu zabaw” to możliwość zabawy kreatywnej, zespołowej, bezpośrednio z materiałem, przyrodniczym (kuchnia błotna, ścieżka ruchowa z pni, kół i drzew). Doposażenie placu zabaw w naturalne elementy architektury małej będzie współgrać i dopełniać powzięte działania przyrodnicze (hotelik dla owadów, nowe krzewy, rośliny ozdobne, łąka kwietna, mural przyrodniczy). Kontakt z przyrodą, jej walory zachęcą najmłodszych do zabaw na świeżym powietrzu, uwrażliwi i uświadomi znaczenie działań proekologicznych dla jakości życia nas wszystkich.

 

Szacunkowa wartość projektu:

  1. Drewniany zestaw wspinaczkowy ze zjeżdżalni, z wieżami - 97 000,00 zł
  2. Piaskowy dom z żurawiem - 58 100,00 zł
  3. Domek przebieralnia - 31 000,00 zł
  4. Domek wspinaczkowy - 11 700,00 zł
  5. Bujak 2-osobowy - 4 200,00 zł
  6. Figura „pszczółka” - 15 000,00 zł
  7. Figura „krecik” - 16 000,00 zł

Razem: 233 000,00 zł