Zadecyduj, kto otrzyma Odznakę Honorową!

Kto powinien otrzymać Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa? Z tym pytaniem do mieszkańców naszego miasta zwracają się członkowie Komisji nadającej to wyróżnienie. Do pierwszej osoby i podmiotu noszącego nowe miejskie wyróżnienie mogą dołączyć te instytucje lub postacie, które swoją działalnością społeczną i zawodową przyczyniają się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego Łukowa.

Wnioski z propozycjami osób lub podmiotów, którym warto wręczyć Odznakę Honorową za Zasługi dla Łukowa, należy składać do końca marca i do końca września do sekretariatu Urzędu Miasta Łuków. Komisja, do zadań której należy m.in. opiniowanie kandydatur, zobowiązana będzie czynić to w sposób bezstronny, a efekty swojej pracy przedstawi Radzie Miasta Łuków. Finalnie bowiem, to radni zadecydują o nadaniu zaszczytnego wyróżnienia.

Najbliższy termin składania kandydatur o nadanie Odznaki Honorową za Zasługi dla Łukowa mija z końcem marca. Stosowne wnioski można pobrać ze strony internetowej Miasta Łuków. Do zgłaszania propozycji osób lub podmiotów, które powinny otrzymać Odznakę, zachęca m.in. przewodniczący Komisji Odznaki Honorowej, Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński.