Podziękowania za działalność wydawniczą

Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego kończy wydawanie „Nowej Gazety Łukowskiej”. Ostatni numer wydawanego od 25 lat na rynku czasopisma pojawił się w grudniu. Z tej okazji władze miasta postanowiły uroczyście podziękować redakcji „NGL” za dotychczasową, wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Samo czasopismo nawiązujące tematyką do przedwojennej „Gazety Łukowskiej” wydawane było od 1995 roku. Jego pierwszy numer ukazał się 16 maja tego roku. Wydawcą „Nowej Gazety Łukowskiej” od zawsze było Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, a redaktorem naczelnym gazety został Marek Okoń. Do grudnia 2020 r. ukazało się prawie 330 numerów „NGL”, a powodem zamknięcia gazety były coraz trudniejsze warunki na rynku oraz rosnący wiek osób zaangażowanych w tworzenie czasopisma.

Chcąc uhonorować dotychczasową pracę redakcyjną, okolicznościowe życzenia na ręce prezesa Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. Jana Stanisława Majewskiego, p. Zbigniewa Pasika złożyli 17 grudnia burmistrz Łukowa Piotr Płudowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Urszula Chruściel i Przemysław Suchodolski.

Pomimo zaprzestania działalności wydawniczej, samo Towarzystwo J. S. Majewskiego nie kończy swojego funkcjonowania. Osoby zrzeszone wokół redakcji „NGL” nadal planują organizować i włączać się w organizację uroczystości, a także uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez inne podmioty.