XXXV sesja Rady Miasta Łuków

W dniu 14 stycznia 2021 roku o godz. 12 00 odbędzie się XXXV zwyczajna sesja Rady Miasta Łuków. Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym z sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad XXXV sesji Rady Miasta.
3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miasta.

4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i działalności Burmistrza w okresie od XXXIII sesji Rady Miasta.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Łuków na 2021 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Łuków imieniem Franciszka Potocznego.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie.

Transmisja sesji będzie prowadzona na stronie internetowej Miasta www.lukow.pl. – link do transmisji znajduje się w zakładce Rada Miasta Łuków. W tej zakładce dostępne są także wyniki głosowań imiennych Państwa radnych.