Nabór uzupełniający do Klubu "Senior+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” zlokalizowanego przy ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10/16 w Łukowie. Nabór ma na celu uzupełnienie liczby uczestników. Do uczestnictwa w Klubie „Senior+” mogą zgłaszać się mieszkańcy Łukowa w wieku powyżej 60 roku życia, osoby nieaktywne zawodowo, chcące żyć w sposób aktywny i twórczy, pomagać sobie i innym.

Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w siedzibie Klubu „Senior+” w Łukowie (ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 10/16) w dniach od 15 do 19 lutego w godzinach 10:00 - 12:00.

Korzystanie z oferty Klubu „Senior+” będzie bezpłatne. O uczestnictwie w klubie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone Regulaminie Klubu „Senior+” w Łukowie.

Informacje na temat rekrutacji oraz działalności Klubu „Senior+” udzielane są telefonicznie pod numerem 601 775 086.

 

Formularz rekrutacyjny - deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać: