Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz z rozdz. IV pkt 22 Ogłoszenia Burmistrza Miasta Łuków z dnia 25 stycznia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wyniku przeprowadzonego konkursu w dniu 18 lutego 2021 roku zostali wybrani niżej wymienieni oferenci:

1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łukowie - kwota zabezpieczona do 12 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”. – 12 000 zł

2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do 6 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie – 6 000 zł

3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 6 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie – 6 000 zł

4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie - kwota zabezpieczona do 6 000zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” w Łukowie – 6 000 zł

5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie - kwota zabezpieczona do 6 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Łukowie – 6 000 zł

6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona do 27 500 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.
- Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków – 25 000 zł
-Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” – 2 500 zł

7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych - kwota zabezpieczona do 390 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.
- Łukowski Klub Sportowy Orlęta Łuków – 390 000 zł

8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych - kwota zabezpieczona do 7 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Klub Sportowy Głuchych „Hetman” - 3 000 zł
- Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” OPP - 4 000 zł

9) Prowadzenie sekcji pływackiej - szkolenie i udział w zawodach - kwota zabezpieczona do 13 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek” – 13 000 zł

10) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych). - kwota zabezpieczona do 13 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju – 13 000 zł

11) Aktywizacja sportowa w kierunku promocji sportów i rekreacji sezonowej poprzez zajęcia teoretyczne oraz treningi kondycyjne i zdrowotne - kwota zabezpieczona do 20 000 zł,
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 31 grudnia 2021 r.
- Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc – 20 000, zł

12) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa - kwota zabezpieczona do 7000 zł.
Termin wykonania zadania: od dnia wskazanego w umowie do 30 listopada 2021 r.
- Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” w Łukowie – 7 000 zł

Łuków, 19 lutego 2021 r.