24 lipca: Święto Policji

Praca w charakterze policjanta to wielkie zobowiązanie wobec państwa i społeczeństwa. To także zobowiązanie, którego świadectwo należy dawać także poza godzinami zaszczytnej służby.

Z okazji przypadającego 24 lipca Święta Policji wszystkim policjantom i pracownikom cywilnym policji dziękujemy za sumienność, z jaką podchodzicie do wykonywania powierzonych Wam obowiązków. Dziękujemy także za akty odwagi, codzienne wyrazy życzliwości, a także realizowanie podstawowej misji, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Składając ponadto życzenia sukcesów zawodowych, nieustannego podnoszenia swoich kompetencji i realizacji pasji oraz pomyślności w życiu prywatnym, życzymy także, aby nosili Państwo mundur zawsze z dumą, bo oznacza on doniosłą misję publiczną, podkreślając autorytet Rzeczypospolitej.

 

Z wyrazami uznania,

 

Piotr Płudowski
Burmistrz Miasta Łuków

 

Krzysztof Okliński
Przewodniczący Rady Miasta Łuków