Nowy sztandar Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

Komenda Powiatowa Policji w Łukowie ma sztandar, który został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru w dowód zaufania i uznania dla policyjnej służby. Jego uroczyste nadanie i wręczenie odbyło się na placu przed Starostwem Powiatowym w Łukowie w czwartek 9 września. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji sztandar wręczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster.

Sztandar to zaszczyt i duma, to symbol etosu zawodowego, a także znak służby krajowi i społeczeństwu. W tradycji naszego narodu spełniał on zawsze doniosła rolę, umacniał patriotyzm, zagrzewał do bohaterskich czynów, wyzwalał najlepsze cechy ludzkiej osobowości. Otrzymywały go zawsze te formacje państwowe i społeczne, których działalność wiązała się z bezgranicznym oddaniem i poświęceniem. Komenda Powiatowa Policji w Łukowie to jedna z nielicznych jednostek w naszym województwie która do tej pory nie otrzymała sztandaru.

Parlamentarzyści i samorządowcy ziemi łukowskiej w uznaniu działań podejmowanych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji na rzecz zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego, wyrazili wolę ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Od wielu lat funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łukowie osiągają dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości. Stałe i systematyczne ograniczanie liczby przestępstw, wzrost wykrywalności oraz zaangażowanie policjantów w zwalczaniu patologii społecznych skutkuje wzrostem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ważnym aspektem pracy łukowskich policjantów są również działania edukacyjno-prewencyjne. Funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielami różnych organizacji i instytucji będących stałymi partnerami Policji w inicjowaniu i wdrażaniu takich przedsięwzięć, prowadzą szereg programów profilaktycznych z zakresu m.in. jak nie paść ofiarą przestępstwa lub wykroczenia, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także działań na rzecz kształtowania prospołecznych postaw i edukacji prawnej dzieci i młodzieży.

Szczególnego podkreślenia wymaga wzorowo układająca się funkcjonariuszom współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego. Samorządy, realizując z Policją wspólne przedsięwzięcia oraz działając na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu łukowskiego i utrzymania porządku publicznego corocznie przekazują środki finansowe na wsparcie działań Komendy Powiatowej Policji w Łukowie, w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji. 

Uroczystość zainaugurowała Msza Święta w Kolegiacie pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Po mszy, kompania honorowa Policji, poczet sztandarowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, policjanci oraz zaproszeni goście przeszli na plac Starostwa Powiatowego w Łukowie. Uroczystość przebiegała bez udziału publiczności w warunkach reżimu sanitarnego.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego rozpoczęto oficjalną część uroczystości. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru- podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego oraz aktu wręczenia sztandaru, nastąpiło symboliczne wbicie w drzewiec sztandaru 18 gwoździ honorowych. Złożono również podpisy w księdze pamiątkowej sztandaru.

W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Roman Kuster wręczył sztandar Komendantowi Powiatowemu Policji w Łukowie podinspektorowi Leszkowi Misiakowi.

 

Opis sztandaru:

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu, barwy karmazynu polskiego po stronie głównej. Jeden bok płata jest wszyty w białą skórę, przymocowaną do drzewca 7 gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata. Boki płata, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte srebrną frędzlą. Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego o wysokości, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, według wzoru określonego w przepisach o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Pod godłem jest umieszczony półkolem napis: „BÓG HONOR OJCZYZNA”- haftowany srebrnym szychem.

Na odwrotnej stronie płata sztandaru barwy granatowej pośrodku jest umieszczona haftowana srebrnym szychem gwiazda składająca się z ośmiu pęków promieni. W poprzek gwiazdy jest umieszczona rozwinięta wstęga o barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Nad wstęgą, pośrodku gwiazdy jest umieszczona tarcza herbowa Herbu Powiatu Łukowskiego o obrzeżu haftowanym złotym szychem. Dookoła gwiazdy umieszczona jest nazwa jednostki: „KOMENDA POWIATOWA POLICJI ŁUKÓW”. W rogach płata sztandaru są umieszczone wieńce złożone z dwóch gałązek – wawrzynu i dębiny. W utworzonych przez nie polach znajdują się miejsca, w których umieszcza się wizerunek patrona Policji św. Michała Archanioła oraz oznaczenia rodzajów służb wspomagającej, prewencyjnej i kryminalnej.

 

W skład Komitetu Fundacji Sztandaru weszli: Przewodniczący Komitetu: Dariusz Szustek – Starosta Łukowski oraz Wiceprzewodniczący Komitetu Piotr Płudowski – Burmistrz Miasta Łuków.

Członkowie honorowi: Stanisław Gogacz – Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Członkowie: Janusz Kozioł – Wicestarosta Łukowski, Marcin Sentkiewicz – Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski, Karol Ponikowski – Wójt Gminy Adamów, Krzysztof Warda – Wójt Gminy Krzywda, Mariusz Osiak – Wójt Gminy Łuków, Piotr Chaber – Wójt Gminy Serokomla, Krzysztof Kazana – Wójt Gminy Stanin, Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski, Mirosław Szekalis – Wójt Gminy Trzebieszów, Agnieszka Barbara Cieślak – Wójt Gminy Wojcieszków.

Uroczystość nadania sztandaru zakończyła się defiladą oraz meldunkiem złożonym przez dowódcę uroczystości.

Sztandar, stanowiący o sile i jedności łukowskiej jednostki policji, będzie elementem łączącym współczesne i przyszłe pokolenia policjantów. To duma, zaszczyt i honor dla każdego funkcjonariusza. Sztandar został ręcznie wyhaftowany przez mieszkankę naszego miasta. Począwszy od dziś, będzie towarzyszył policjantom z łukowskiej komendy podczas wszystkich uroczystości.

 

Informacja:

sierżant sztabowy Maciej Zdunek
Komenda Powiatowa Policji w Łukowie

 

 

Więcej zdjęć z uroczystości: