4,75 mln zł dla Łukowa

Miło nam poinformować o dofinansowaniu w kwocie 4 750 000 zł, jakie Miasto Łuków otrzymało na realizację zadania inwestycyjnego pn.”Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków”. Środki pochodzą z rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

W ramach inwestycji planowane jest uzbrojenie 8,0901 ha terenu inwestycyjnego poprzez budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przepompowni ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, a także drogi dojazdowej i energooszczędnego oświetlenia drogi dojazdowej.

Wartość inwestycji oszacowano na 5 mln zł, przy wkładzie własnym w wysokości 250 tys. zł. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 95% wartości inwestycji i jest udzielane jako bezzwrotne dofinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  Planowane do zrealizowania w Łukowie zadanie ma się przyczynić do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Łuków wobec pandemii koronawirusa i przeciwdziałania COVID-19.