Wielkoorkiestrowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

Zapraszamy do udziału w Wielkoorkiestrowym Turnieju Halowej Piłki Nożnej! Ilość drużyn ograniczona ze względów organizacyjnych. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Szczegóły i regulamin turnieju na stronie www.