Uczeń „Czwórki” ze stypendium Marszałka

Bartosz Szczepaniak, uczący się na co dzień w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie został stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego. Warunkiem przyznania tego wyróżnienia było uzyskanie wysokiej średniej ocen, zdobycie tytułów laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich oraz szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach.

Uczeń miejskiej „Czwórki” otrzymał stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2 KSZTAŁENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrekcja i pracownicy placówki składają uczniowi najserdeczniejsze gratulacje i życzenia, aby stypendium było motywacją do dalszego rozwoju, doskonalenia wiedzy i umiejętności, a przede wszystkim bodźcem do dalszej pracy. Według społeczności „Czwórki” dotychczasowe osiągnięcia Bartosza są zapowiedzią jego dalszego wspaniałego rozwoju.