Burmistrz Miasta Łuków Piotr Płudowski przyznał stypendia sportowe na rok 2020 wyróżniającym się zawodnikom oraz trenerom reprezentującym miasto. W sumie docenionych zostało 45 osób. Wyboru stypendystów dokonano dzięki pracy specjalnej Komisji powołanej do opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1468 ze zm.) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 06 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206), przyznane zostały następujące stypendia:

 

L.P. Imię i nazwisko Dyscyplina

Proponowana

kwota stypendium

1. Marta Pawlikowska kickboxing 450 zł
2. Łukasz Ławecki podnoszenie ciężarów 310 zł
3. Dorian Siekierzyński kickboxing 220 zł
4. Kinga Komorowska kickboxing 220 zł
5. Maciej Mościcki Kickboxing 220 zł
6. Kamil Szczygielski kickboxing 200 zł
7. Bartosz Prusinowski kickboxing 200 zł
8. Monika Olszewska kickboxing 200 zł
9. Jolanta Gromek zapasy 200 zł
10. Amelia Wasilewska kickboxing 200 zł
11. Natalia Zarzycka boks 180 zł
12. Martyna Czerepińska boks 180 zł
13. Sebastian Wałachowski zapasy 180 zł
14. Bartłomiej Bajora Podnoszenie ciężarów 150 zł
15. Dominika Kondracka kickboxing 170 zł
16. Aleksandra Michalak kickboxing 180 zł
17 Jakub Bober kickboxing 170 zł
18 Adam Gzara kickboxing 170 zł
19 Szymon Suska szachy 180 zł
20 Kinga Kamecka Piłka ręczna 180 zł
21 Szymon Pracz Piłka nożna 200 zł
22 Igor Lisiewski zapasy 150 zł
23 Oskar Dudziński kickboxing 150 zł
24 Mateusz Kozioł kickboxing 150 zł
25. Michał Gryczka Piłka nożna 150 zł
26 Mateusz Filipczak Piłka nożna 120 zł
27 Błażej Wałachowski zapasy 120 zł
28 Izabela Wałachowska zapasy 120 zł
29 Filip Baranowski zapasy 120 zł
30 Wiktoria Borkowska zapasy 120 zł
31 Mateusz Kucharzak Podnoszenie ciężarów 120 zł
32 Bartosz Grzywacz Piłka nożna 120 zł
33 Piotr Kisiel warcaby 120 zł
34 Patryk Siuj zapasy 150 zł

 

Stypendia za wyniki uzyskane w 2019 roku będą wypłacane zawodnikom co miesiąc. Ponadto burmistrz Łukowa przyznał jednorazowe nagrody dla trenerów następującym osobom:

 

L.P. Imię i nazwisko Dyscyplina

Proponowana

kwota nagrody

1. Zenon Pawlikowski kickboxing 1500 zł
2. Robert Dołęga podnoszenie ciężarów 850 zł
3. Jolanta Suchodolska piłka ręczna 800 zł
4. Grzegorz Wałachowski zapasy 800 zł
5. Wiesław Grula piłka nożna 650 zł
6. Jerzy Kożuch piłka ręczna 550 zł
7. Edyta Zawiślańska zapasy 550 zł
8. Piotr Wałachowski piłka nożna 600 zł
9. Adrian Świderski piłka nożna 600 zł
10. Henryk Pałucki piłka nożna 550 zł
11. Piotr Piwowarczyk szachy 550 zł