Sukces ucznia "Kościuszki"

Jakub Aniszewski z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie uzyskał tytuł finalisty XV Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Sukces pozwolił mu m.in. uzyskać zwolnienie z matury. Opiekunem naukowym ucznia jest Michał Mojski.

Uczeń łukowskiej szkoły średniej (klasy humanistycznej o rozszerzeniu język polski-historia-wiedza o społeczeństwie) musiał wykazać się ogólną wiedzą historyczną, uwzględniającą historię militarną Rzeczypospolitej szlacheckiej. W kolejnych etapach musiał się zmierzyć z testami obejmującymi wiedzę, znacznie wykraczającą poza podstawę programową. Miał za zadanie także napisać esej historyczny.

Jak zaznacza placówka, Jakub Aniszewski wielokrotnie startował w różnych konkursach i olimpiadach. Ma szeroką wiedzę z zakresu nauk społecznych i historii, a samo I LO przygotowuje do podjęcia studiów na takich kierunkach jak prawo, psychologia, socjologia, bezpieczeństwo narodowe. Uczniowie w „Kościuszce” realizują też innowację pedagogiczną „Aktywny i twórczy obywatel - edukacja medialna, prawna i europejska”, rozwijając swoje umiejętności.