Uniwersytet Trzeciego Wieku ma 10 lat

15 czerwca działający przy ŁOK Uniwersytet Trzeciego Wieku podsumował rok akademicki 2021/2022. Wydarzenie było jednocześnie podsumowaniem całej, dziesięcioletniej działalności Uniwersytetu dedykowanego dla starszych mieszkańców miasta.

Na powyższa okoliczność dla słuchaczy Uniwersytetu zostały przygotowane pamiątkowe dyplomy oraz upominki. Wręczali je burmistrz Łukowa Piotr Płudowski oraz zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Wydarzenie uświetniła część artystyczna, tj. występ Łukasza Jemioły w akompaniamencie kontrabasu, klarnetu oraz saksofonu. Na koniec na słuchaczy czekała słodka niespodzianka.

Do działającego przy ŁOK Uniwersytetu Trzeciego Wieku dołączyć mogą wszystkie osoby powyżej 50 roku życia lub ograniczające aktywność zawodową. Niezbędne jest posiadanie statusu emeryta lub rencisty, złożenie deklaracji ze zdjęciem i uiszczenie składki za czesne i wybrane płatne zajęcia. Program zajęć ŁUTW obejmuje zajęcia stałe, jak również pojedyncze wycieczki, spotkania i warsztaty.