Przedłuż Łukowską Kartę Mieszkańca!

Urząd Miasta Łuków przypomina o konieczności przedłużenia terminu ważności Łukowskiej Karty Mieszkańca, uprawniającej mieszkańców Łukowa do korzystania ze zniżkami z usług m.in. Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz oferty Łukowskiego Ośrodka Kultury. Kto powinien przedłużyć Kartę?

Osoby, które wyrobiły Kartę w latach ubiegłych (tj. 2019, 2020, 2021 r.) i nie przedłużały jej ważności w tym roku, proszone są o przedłużenie ważności Karty na kolejny rok - czyli do 30 kwietnia 2023 r. Czynności tej można dokonać przez osobistą wizytę w Urzędzie Miasta lub przez przesłanie niezbędnych dokumentów za pośrednictwem platformy ePUAP. Natomiast w przypadku osób, które wyrobiły bądź przedłużały ważność Łukowskiej Karty Mieszkańca w 2022 r., Karta ważna jest do wspomnianego wyżej terminu, 30 kwietnia 2023 r. 

Łukowska Karta Mieszkańca wydawana jest bezpłatnie. Odbiór Karty następuje osobiście za okazaniem dowodu osobistego wnioskodawcy. Karta wydawana jest imiennie i może być użytkowana tylko przez osobę, której została wydana. Jest ważna z dowodem osobistym, a w przypadku dzieci i młodzieży z legitymacją szkolną/studencką. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, nie zastępuje też żadnej formy płatności.

 

ZOBACZ TEŻ: