Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że w dniach od 07 lutego do 29 lutego 2020 r. na terenie miasta Łuków upoważnieni przez Burmistrza Miasta pracownicy będą doręczać mieszkańcom Łukowa decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2020.

Doręczyciele nie mają uprawnień do pobierania wpłat podatków wynikających z decyzji, wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy znajdujący się na odwrocie decyzji. Decyzje należy pokwitować czytelnym podpisem wraz ze wskazaniem daty odbioru.

Wszelkich informacji na temat wymiaru podatków na rok 2020 udziela Referat Podatków, Opłat Lokalnych i Niepodatkowych Należności Budżetowych Urzędu Miasta Łuków.