Międzynarodowe zajęcia w "Piątce"

Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie realizuje program „Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Budujemy przyjaźń” mający na celu integrację uczniów pochodzenia romskiego. Jego zakończenie planowane jest na grudzień br.

Spotkanie informacyjne dotyczące programu odbyło się 27 maja 2022 r. Oprócz uczniów, nauczycieli i rodziców, uczestniczyli w nim także m.in. dyrektor placówki Iwona Kmieć oraz koordynator z Urzędu Miasta Renata Woźniak. Następnie łukowska „Piątka” prowadziła w czerwcu zajęcia mające na celu integrację uczniów pochodzenia polskiego oraz romskiego. Realizowano m.in. zajęcia informatyczne, sportowe oraz dydaktyczno-wyrównawcze i jak informują osoby zaangażowane w projekt, uczniowie chętnie przychodzili na zajęcia, dzięki którym rozwijali swoje umiejętności i wyrównywali braki.

Zadanie realizowane przez SP nr 5 w Łukowie sfinansowano ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa w 2022 roku na realizację zadań programu wieloletniego „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na podstawie porozumienia nr 1171 zawartego w dniu 21.04.2022 r. w Lublinie, pomiędzy Wojewodą Lubelskim, a Miastem Łuków.