images/grafiki/ogloszenie_burmistrza.jpg

Burmistrz Miasta Łuków informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta Łuków oraz organizacja i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

W związku z powyższym w terminie do dnia 6 września 2022 r. właściciele nieruchomości, na których NIE zamieszkują mieszkańcy, powinni złożyć pisemne oświadczenie o:

  • odwołaniu przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
  • wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Miasto Łuków, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

 

Łuków, 5 lipca 2022 r.


Burmistrz Miasta Łuków
(-) Piotr Płudowski