Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków - 19.07.2022 r.

Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy granicami administracyjnymi miasta od strony wschodniej, ul. Cieszkowizna, ul. Prusa, ul. Międzyrzecką i terenem PKP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pełna treść obwieszczenia Burmistrza Miasta Łuków z 19 lipca 2022 r. znajduje się poniżej: