Dzień wewnętrzny w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków

Uprzejmie informujemy, że na podstawie zarządzenia wewnętrznego Nr 15/2022 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 07 września 2022 r. w sprawie ustanowienia dnia wewnętrznego w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków, informuję iż począwszy od dnia 14 września 2022 roku, środa każdego tygodnia będzie dniem wewnętrznym w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łuków w okresie do dnia 31 grudnia 2022 r.

W tych dniach nie będą obsługiwani interesanci. Pracownicy będą prowadzić postępowania i wydawać decyzje administracyjne w sprawie przyjętych wniosków. Za powstałe niedogodności bardzo przepraszamy.

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Łuków
Radosław Niewęgłowski