Edukacyjny program w SP 4

Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie włącza się do ogólnopolskiego programu „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny”. Dzięki współpracy z firmą Rossmann i fundacją Kulczyk Foudation w placówce pojawią się środki higieniczne dla dziewcząt.

Według badań przeprowadzonych w 2020 roku przez firmę badawczą Difference, na zlecenie Kulczyk Foundation, co piąta uczennica opuszcza lekcje ze względu na brak odpowiednich środków higienicznych podczas menstruacji. Dlatego też łukowska „Czwórka” włączyła się do programu edukacyjnego, w ramach którego uczennice i uczniowie będą angażować się w wolontariat, szerząc świadomość o tematach związanych z menstruacją. Ponadto w szkolnych toaletach dla dziewcząt udostępnione zostaną darmowe podpaski.

W programie „Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny” uczestniczą 224 szkoły z całej Polski. W placówkach program koordynują wyznaczeni pedagodzy. Szkoły mają mieć także materiały edukacyjne o dojrzewaniu i miesiączce, a tematyka ta ma być poruszana na lekcjach i godzinach wychowawczych.