Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały nr LXI/445/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski przyjmowane są do 16 grudnia.

  • Pełne obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków znajduje się POD TYM ADRESEM.
  • Uchwała Rady Miasta Łuków nr LXI/445/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. znajduje się POD TYM ADRESEM.
  • Załącznik graficzny do ww. Uchwały znajduje się POD TYM ADRESEM.