Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łuków

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków oraz na stronach internetowych został umieszczony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków, położonej w Łukowie przy ulicy Ks. St. Brzóski, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 23 listopada 2022 roku.

Ogłoszenie burmistrza znajduje się POD TYM ADRESEM.