Uczniowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół nr 2 w Łukowie odwiedzili w piątek 14 lutego Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, gdzie zdobywali wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. W programie wizyty w lubelskiej uczelni wyższej znalazły się specjalistyczne wykłady, konkurs oraz warsztaty.

Wydarzenie pod nazwą „Wielka Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki” było okazją do pogłębienia zdobywanej na co dzień w szkole wiedzy dotyczącej odnawialnych źródeł energii. Piętnastka uczniów łukowskiej szkoły średniej wysłuchała referatów dotyczących m.in. nowych technologii w gospodarce wodno-ściekowej, recyklingu i odzysku energii z odpadów, czy z zakresu bezpieczeństwa technicznego.

Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach dotyczących odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy i fotowoltaiki, a także technologii zagospodarowania oraz oczyszczania wód i ścieków; wzięli również - z sukcesami - udział w konkursie wiedzy z zakresu inżynierii środowiska i ekoenergetyki.

Głównym organizatorem spotkania była Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji, pracownicy prowadzący zajęcia na kierunkach inżynieria środowiska i ekoenergetyka oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego. Wyjazd uczniów ZS nr 2 odbył się w ramach projektu realizowanego przez organ prowadzący. Uczniowie otrzymali certyfikaty za udział w „Wielkiej Lekcji Inżynierii Środowiska i Ekoenergetyki”. Opiekunem grupy był p. Adam Sulej.