66. sesja Rady Miasta Łuków

Przewodniczący Rady Miasta Łuków Krzysztof Okliński informuje o zwołaniu na dzień 20 grudnia 2022 roku 68. sesji Rady Miasta Łuków. Sesja - budżetowa - odbędzie się na sali konferencyjnej im. Jana Pawła II przy ul. Józefa Piłsudskiego 17 w Łukowie. Początek obrad zaplanowano na godz. 10:00.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie wniosków do przedstawionego porządku obrad LXVIII sesji Rady Miasta.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVI i LXVII sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta i z działalności Burmistrza w okresie od LXVI sesji Rady Miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2023-2026).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023.
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza Miasta
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  3. przedstawienie opinii Komisji stałych RM
  4. dyskusja
  5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej przedstawionym przez Burmistrza Miasta
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łuków.
 13. Podjęcie uchwały STANOWISKO W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA NA POTRZEBY MIASTA ŁUKÓW.
 14. Podjęcie uchwały STANOWISKO W SPRAWIE NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ MIASTA ŁUKÓW NA POTRZEBY SĄDU REJONOWEGO W ŁUKOWIE.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o upamiętnienie osoby Rotmistrza Witolda Pileckiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łuków.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie.

Transmisja z sesji prowadzona będzie na stronie internetowej Miasta Łuków.