Ogłoszenie - Stowarzyszenie Kulturalnych Marzycieli

Burmistrz Miasta Łuków informuje, że w dniu 2.01.2023 r. do Urzędu Miasta Łuków wpłynęła oferta złożona przez Fundację Arua z siedzibą w: Porosiuki 50b, 21-500 Biała Podlaska, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Miasta Łuków zamierza zlecić Fundacji Arua Cup 7, z pominięciem otwartego konkursu ofert realizację w/w zadanie.

Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM