Burmistrz Miasta Łuków informuje, że Komisja do spraw wyboru wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oceniła formalnie i merytorycznie wstępne zgłoszenia złożone przez uprawnione podmioty. W wyniku oceny trzy wstępne zgłoszenia zostały zakwalifikowane na Listę rankingową wstępnych zgłoszeń  proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Dla każdego wstępnego zgłoszenia zakwalifikowanego na ww. Listę zostanie przygotowany wniosek o dofinansowanie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w Aplikacji Polski Ład.

W załączeniu informacja burmistrza o wyborze wstępnych zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

DO POBRANIA: