Urząd Miasta Łuków informuje o możliwości odbioru żywności przez osoby uprawnione w punkcie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Prusa w Łukowie. Wydawanie artykułów prowadzone jest w poniedziałki w godzinach 11 - 15.

Nawiązanie stałej współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej możliwe było m.in. dzięki osobistemu zaangażowaniu burmistrza Łukowa Piotra Płudowskiego. Miasto na początku 2020 r. udostępniło na potrzeby PKPS lokal zlokalizowany na ul. Prusa w Łukowie, gdzie świadczona będzie dystrybucja artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019 w ramach FEAD.

Skierowanie po odbiór żywności osobom uprawnionym wydaje codziennie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie w godz. 7.30 - 15.30. Żywność wydawana będzie natomiast osobom potrzebującym w lokalu na ul. Prusa w poniedziałki. Lokal na ul. Prusa zastąpi tym samym dotychczasowy - tymczasowy - punkt przy ul. Sosnowej w Łukowie.