Młodzi zdolni z ZS nr 2 w Łukowie

Zespół Szkół nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie informuje o kolejnych sukcesach swoich uczniów. Dwójka reprezentantów tej placówki: Katarzyna Kozera i Mikołaj Matacz z klasy IV i III technikum uzyskało stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięte wyniki w nauce.

Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyło się 20 lutego w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto umiejętności reprezentowane przez uczniów wpłynęły na zakwalifikowanie się do stypendium w ramach programu „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023” przyznawanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Jak dodaje ZS nr 2, dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu uczniowie mogą rozwijać swoje zawodowe zainteresowania: Kasia w dziedzinie hotelarskiej, a Mikołaj w zakresie odnawialnych źródeł energii - zgodnie z wybranymi przez siebie kierunkami kształcenia.

Ponadto stypendia z powyższego projektu otrzymały również uczennice IV klasy technikum hotelarskiego: Małgorzata Kamecka i Wiktoria Zawadzka oraz uczennice Branżowej Szkoły I stopnia z Oddziałami Integracyjnymi nr 2: Agata Kępa, Maria Gołębiowska oraz Gabriela Rek. Otrzymane stypendium pomoże uczennicom Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie w zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i umiejętności przydatnych w wykonywaniu zawodu, w którym obecnie się kształcą.

Zespół Szkół nr 2 w Łukowie stara się nieustannie przypominać o tym, jak ważne jest kształcenie zawodowe. Informacje na ten temat można zdobyć, obserwując działania palcówki m.in. w Internecie oraz w mediach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.

Ponadto młodzież uczestniczy w wielu akcjach związanych z zawodami, zapraszając do współpracy inne szkoły i instytucje z terenu powiatu. Zaangażowanie młodych ludzi prowadzi do wielu sukcesów, takich jak chociażby wygrana o międzynarodowym konkursie jednego z absolwentów „Warszawskiej”, Kacpera Smarza.