Miło nam poinformować, że Miasto Łuków otrzymało dofinansowanie w wysokości 72 000 zł na zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+” zlokalizowanej w Łukowie przy ul. Wyszyńskiego 10/16. Pozyskane środki pozwolą m.in. na organizację zajęć warsztatowych dla 30 uczestników Klubu w wieku powyżej 60 lat.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja 2020 Moduł 2 „Zapewnienie funkcjonowania placówki „Senior+”. Realizacja zadania umożliwi Miastu Łuków objęcie wsparciem najbardziej potrzebujących seniorów, w tym zapewnienie im aktywnego spędzania wolnego czasu, zaktywizowanie i zaangażowanie w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego, a także zapewnienie bezpłatnego dostępu do usług socjalnych, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

W ramach realizacji zadania publicznego Klub "Senior+" w Łukowie czynny będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia. W placówce uczestnikom Klubu zapewnione zostaną m.in.:

  • pomoc zatrudnionego personelu;
  • udział w zajęciach aktywizujących społecznie (w tym wolontariat międzypokoleniowy);
  • udział w warsztatach kulinarnych połączonych ze wspólnym przygotowywaniem posiłków oraz degustacją potraw;
  • poradnictwo prawne w formie wykładów;
  • indywidualne poradnictwo psychologiczne;
  • udział w zajęciach edukacyjnych i kulturalno-oświatowych.

Planowany okres realizacji projektu: 1.01.2020 r. - 31.12.2020 r. Dodatkowe informacje dotyczące podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.