Spotkanie dla organizacji pozarządowych

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłaszają KONKURS GRANTOWY w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 5". Jest to działanie finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

W ramach konkursu wspierane będą projekty obejmujące działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz na rozwój młodych organizacji pozarządowych. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść 6 000 zł.

Spotkanie informacyjne w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania odbędzie się 14 marca o godz. 16:00 w sali konferencyjnej przy ul. Piłsudskiego 17 w Łukowie (budynek Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego). Zaproszone są na nie małe organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i samopomocowe. Wnioski o dofinansowanie swoich działań można natomiast składać do 31 marca 2023 r.

Rolę animatora lokalnego dla podmiotów z powiatu łukowskiego pełni radny Powiatu Łukowskiego Tomasz Sych.

Więcej informacji o projekcie, regulamin, generator wniosków znaleźć można na stronie internetowej: https://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2023,13.