Przedszkole Miejskie nr 4 „Fantazja” w Łukowie realizuje dzięki wsparciu burmistrza Piotra Płudowskiego innowację pedagogiczną, polegającą na nauce dzieci zasad pedagogiki freblowskiej. Zgodnie z jej zasadami, wychowanie powinno mieć charakter globalny. W okresie dzieciństwa dziecko powinno zdobywać jak najwięcej nowych doświadczeń. Ważna jest przy tym jego samodzielność w działaniu i dochodzeniu do wiedzy.

W dobie rozwoju współczesnej cywilizacji, kiedy dla dzieci jedną z najbardziej atrakcyjnych form spędzania czasu jest obcowanie z komputerem, tabletem, telefonem komórkowym czy telewizją nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem poszukiwania rozwiązań metodycznych, które z jednej strony zaspokoją naturalne potrzeby oraz zainteresowania wychowanków, z drugiej zaś będą na tyle atrakcyjne, by móc konkurować z kolorowym światem obrazów i bodźców dostarczanych przez współczesne media.

Nauczyciele pracujący w Przedszkolu Miejskim nr 4 „Fantazja” w Łukowie są otwarci na wprowadzanie różnych nowości edukacyjnych, a dary Froebla oferują duży wachlarz możliwości.

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie placówka otrzymała od Burmistrza Miasta Łuków Piotra Płudowskiego, można było zakupić niezbędne klocki freblowskie i pomoce dydaktyczne. W celu podniesienia kompetencji, w placówce zorganizowano w ramach dofinansowania szkolenia dla wszystkich nauczycieli, prowadzone przez edukatorów freblowskich.

- Chcemy rozwijać u dzieci umiejętności matematyczne, postawę twórczą, umiejętność współpracy. Chcemy, aby dzieci bawiły się prostymi zabawkami, które maksymalnie rozwijają kreatywność. Chcemy, aby nasze dzieci były szczęśliwe. Te wszystkie założenia pozwoli nam zrealizować praca według założeń Froebla. Wracamy więc do źródeł - pochylamy się nad dorobkiem i świetnymi pomysłami sprzed stu lat. To, co stare wcale nie znaczy gorsze, tak samo jak to, co nowe i nowoczesne wcale nie znaczy lepsze - mówią nauczyciele z Przedszkola Miejskiego nr 4.

Organizując zabawy z wykorzystaniem darów freblowskich, w przedszkolu rozwijany jest szereg umiejętności u dzieci, takich jak: wyobraźnia przestrzenna, myślenie twórcze, sprawność manualna, kompetencje pamięciowe, aktywność werbalna, pojęcia matematyczne, procesy  poznawcze:  zdolności porównywania,  porządkowania, kodowania, przyporządkowywania, abstrahowania i uogólniania. Praca w zespołach kształtuje u dzieci kompetencje społeczne, umiejętność współpracy, komunikacji, wymiany doświadczeń oraz samodzielnego rozwiązywania problemów co doskonale wpisuje się w założenia pedagogiki freblowskiej.