Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łuków o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Łapiguz.

Pełna treść Obwieszczenia