Program Ograniczania Niskiej Emisji - nabór wniosków

Burmistrz Miasta Łuków ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę starego źródła ciepła (nie ekologicznego, pieca C.O. na paliwo stałe oraz inne źródła ciepła z możliwością spalania odpadów stałych o niskiej sprawności i złym stanie technicznym) na nowe źródła ciepła.

O dotację może ubiegać się wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie Miasta Łuków.

Dotacja celowa wynosić będzie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się POD TYM ADRESEM