W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pojawieniem się na terenie Województwa Lubelskiego przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 Miasto Łuków informuje o zawieszeniu na okres dwóch tygodni, tj. od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowania miejskich placówek oświatowych, kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, świetlic środowiskowych oraz działających w mieście klubów seniora.

Powyższa decyzja podyktowana jest koniecznością ograniczenia na terenie miasta dużych skupisk ludzi. W przypadku przedszkoli oraz szkół podstawowych czwartek i piątek, 12-13 marca będzie okresem przejściowym, w którym nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze. Działania te mają na celu umożliwienie zorganizowania rodzicom bądź opiekunom opieki nad dzieckiem na kolejne dni. Natomiast od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zostaną zawieszone.

Miasto Łuków informuje ponadto, że do odwołania wstrzymany zostaje handel na targowisku przy ul. Prusa. Oznacza to, że od czwartku 12 marca br. w Łukowie nie będą się odbywać dni targowe. Stosownych informacji podmiotom prowadzącym handel na ww. terenie udziela Zakład Gospodarki Lokalowej (www.zgl.lukow.pl, tel. 25 798 25 54). Ponadto przy targowisku pojawią się informacje o wstrzymaniu handlu w czwartki oraz soboty.

W związku z zagrożeniem koronawirusem w powyższym terminie zawieszone zostaje również funkcjonowanie świetlicy „Parasol”, Klubu „Senior+” przy ul. Wyszyńskiego oraz Klubu Seniora przy ul. Browarnej w Łukowie. Ponadto na okres dwóch tygodni (tj. 12-25 marca br.) odwołane zostają imprezy kulturalne, zajęcia artystyczne i warsztaty w Łukowskim Ośrodku Kultury, a także seanse filmowe w Kinie Łuków.

W przypadku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Henryka Sienkiewicza wraz z Filiami nr 1, 2 i 3, od 11 marca br. wprowadza się zakaz spotkań czytelniczych, a także wypożyczeń książek. Wyłączona z użytkowania do odwołania zostaje także kryta pływalnia „Delfinek” przy ul. Siedleckiej, administrowana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji. Z powyższych względów nie odbędą się planowane w marcu imprezy: Nocny Maraton Pływacki „Otyliada” oraz Wiosenne Mistrzostwa Miasta Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja Rogalińskiego.

Miasto Łuków zachęca wszystkich mieszkańców do załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Sugerowane jest także dokonywanie czynności płatniczych poprzez bankowość elektroniczną. Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Miasto przypomina także o konieczności stosowania się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Informacje o podstawowych środkach ochronnych oraz sposobach ograniczenia ryzyka zakażenia dostępne są również na stronie Ministerstwa Zdrowia poświęconej koronawirusowi (www.gov.pl/koronawirus) oraz na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie (www.wsselublin.pis.gov.pl). Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to 800 190 590.