Komunikat w sprawie ochrony roślin i owadów

Wiosna to czas kwitnienia roślin oraz związanego z tym procesu zapylania przez pszczoły i inne owady. To także okres intensywnych prac rolnych i ogrodniczych, w tym przeprowadzania przez mieszkańców miast i wsi wielu zabiegów związanych z ochroną roślin. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie zwracają uwagę, jak właściwie dbać o naturę i jej przyszłe plony.

PIORiN i WIORiN informują, że stosowanie środków ochrony roślin z zachowaniem zasad bezpieczeństwa nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Wymaga jednak wiedzy, doświadczenia i ostrożności ze strony osób wykonujących te zabiegi.

Instytucje przypominają, że niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin może prowadzić na przykład do masowych zatruć pszczół. Dlatego też należy dobierać odpowiednie preparaty i stosować się do informacji zawartych na etykiecie każdego środka ochrony roślin. Ponadto sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania opryskiwacze należy zgłosić do WIORiN w Lublinie. Zgłoszeń można dokonywać drogą pocztową, faksem lub mailowo, bądź bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.