Burmistrz Miasta Łuków zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku (Dz. U z 2020 r., poz. 423), kwalifikacja wojskowa na terenie miasta Łuków nie odbędzie się. Z mocy prawa tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wzywające do osobistego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej od dnia 02.04.2020 do 09.04.2020.